23-24 kwietnia 2021, Wrocław, Centrum Konferencyjne Hotelu SCANDIC

Integracyjna Medycyna Bólu Konferencja Naukowo-Szkoleniowa


Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że Konferencja Integracyjna Medycyna Bólu została przełożona.

Nowy termin wydarzenia: 23-24 kwietnia 2021r.

Jest to odpowiedź na apel Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 marca 2020 r. dotyczący szerzenia się zakażenia koronawirusem COVID-19, który rekomenduje odwołanie wszystkich konferencji i wydarzeń branżowych z udziałem osób wykonujących zawody medyczne.

Mamy nadzieję, że podjęta przez Organizatorów decyzja spotka się z Państwa zrozumieniem.

Z wyrazami szacunku, Organizatorzy

 

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na Konferencję Naukowo – Szkoleniową „Integracyjne Leczenie Bólu”, która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 23-24 kwietnia 2021 roku w centrum konferencyjnym Hotelu IBIS STYLE we Wrocławiu, przy Placu Konstytucji 3 Maja 3.

Konferencja ma na celu przegląd aktualnej wiedzy na temat diagnostyki i leczenia różnych postaci bólu w ujęciu integracyjnym i interdyscyplinarnym. Posłużyć ma rozszerzeniu działalności naukowo-szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Badania Bólu i wdrożeniu dobrych praktyk w zakresie edukacji i organizacji medycyny bólu w naszym kraju.

Podczas konferencji poruszane zostaną m.in. tematy:
Bóle kręgosłupa – leczenie integracyjne (zabiegowe, zachowawcze, fizjoterapia, psychoterapia, akupunktura)
Aktualne metody leczenia bólu nowotworowego
Postępy w leczeniu migreny
Ból nowotworowy – aktualne wytyczne postępowania
Opioidy – korzyści i ryzyko w bólu nienowotworowym
Kannabinoidy w bólu neuropatycznym i nowotworowym
Koanalgetyki – aktualna rola w leczeniu bólu przewlekłego
Szkolenie w medycynie bólu – wymiar ogólnopolski

Zapraszamy na debaty, warsztaty oraz kursy! Czekamy na Państwa we Wrocławiu – Mieście spotkań!

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego:

Prof. dr hab. Andrzej Kübler
Prof. dr hab.
Waldemar Goździk
Dr  hab. Krzysztof Kassolik, prof. AWF
Dr n. med. Bożena Gołębiowska

 

 

Centrum Konferencyjne Hotelu SCANDIC
Piłsudskiego 49-57
50-032 Wrocław

23-24 kwietnia 2021

ORGANIZATOR

Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny
AnalgoMed Leczenie Bólu

BIURO ORGANIZATORA

Biuro Organizacji Konferencji InspireCongress Sp. z o. o.
ul. Powstańców Śląskich 95
53-332 Wrocław
Tel.: 71 780 90 52
Faks: 71 780 90 54
E-mail: biuro@inspirecongress.pl

PARTNER NAUKOWY

Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM Wrocław