23-24 kwietnia 2021, Wrocław, Centrum Konferencyjne Hotelu SCANDIC

Integracyjna Medycyna Bólu Konferencja Naukowo-Szkoleniowa


Z A P R O S Z E N I E

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Integracyjna Medycyna Bólu, która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 23-24 kwietnia 2021 roku w centrum konferencyjnym Hotelu IBIS STYLE we Wrocławiu, przy Placu Konstytucji 3 Maja 3.

Konferencja ma na celu przegląd aktualnej wiedzy na temat diagnostyki i leczenia różnych postaci bólu w ujęciu integracyjnym i interdyscyplinarnym. Posłużyć ma rozszerzeniu działalności naukowo-szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Badania Bólu i wdrożeniu dobrych praktyk w zakresie edukacji i organizacji medycyny bólu w naszym kraju. Planujemy, że w konferencji udział weźmie ponad 300 lekarzy z całej Polski.

Zapraszamy Państwa do współorganizacji sesji, wykładów, szkoleń i warsztatów.

Podczas konferencji poruszane zostaną m.in. tematy:

  • Bóle kręgosłupa – leczenie integracyjne (zabiegowe, zachowawcze, fizjoterapia, psychoterapia, akupunktura)  
  • Aktualne metody leczenia bólu nowotworowego
  • Postępy w leczeniu migreny
  • Ból nowotworowy – aktualne wytyczne postępowania
  • Opioidy – korzyści i ryzyko w bólu nienowotworowym
  • Kannabinoidy w bólu neuropatycznym i nowotworowym
  • Koanalgetyki – aktualna rola w leczeniu bólu przewlekłego
  • Ból u dzieci
  • Szkolenie w medycynie bólu – wymiar ogólnopolski

Ramowy program konferencji:

Piątek, 23 kwietnia 2021
14.00 - 15.00 Otwarcie Konferencji

15.00 - 19.00 Sesje Naukowe

Sobota, 24 kwietnia 2021
8.00 -  13. 00 Sesje Naukowe

13.00 - 14.00 Zamknięcie Konferencji        

Organizator: Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny 

Współorganizator:  Integracyjne Centrum Leczenia Bólu „Analgomed” we Wrocławiu

Partner Naukowy:
Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii  Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Patronat honorowy: Polskie Towarzystwo Badania Bólu

W przypadku zainteresowania udziałem prosimy o kontakt:
Biuro Organizatora: Elzbieta Bielinska, tel. 601 093 651; e-mail: bielinska@inspirecongress.pl

InspireCongress sp. z o. o. 53-332 Wrocław, ul. Powstańcow Śl. 95
biuro@inspirecongress.pl

Czekamy na Państwa w wiosennym Wrocławiu – Mieście spotkań

Centrum Konferencyjne Hotelu SCANDIC
Piłsudskiego 49-57
50-032 Wrocław

23-24 kwietnia 2021

ORGANIZATOR

Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny
AnalgoMed Leczenie Bólu

BIURO ORGANIZATORA

Biuro Organizacji Konferencji InspireCongress Sp. z o. o.
ul. Powstańców Śląskich 95
53-332 Wrocław
Tel.: 71 780 90 52
Faks: 71 780 90 54
E-mail: biuro@inspirecongress.pl

PARTNER NAUKOWY

Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM Wrocław